Add Bookmark

Please click in the document at the location of desired bookmark.

Find URL

Please click in the document at the location for the desired URL.

Warning

Content displayed is Filtered. Hits in filtered content are not currently visible in the document as displayed. To view all hits, select the Full view from the View Text menu.

SKL
LINJAUKSET LIITTEESEEN B LYHENTEET JA SYMBOLIT
Linjaukset kohtaan B.1
YLEINEN SUOSITUS
Suomalaisten kirjastojen linjaukset:
Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa.
Linjaukset kohtaanB.7
LATINALAISTA KIRJAIMISTOA KÄYTTÄVÄT LYHENTEET
Suomalaisten kirjastojen linjaukset:
Metrijärjestelmän mukaisia pituuden yksikön tunnuksia käytetään RDA:n mukaisessa kuvailussa, esim. koko merkitään senttimetreinä (RDA 3.5). Pituuden yksikön tunnukset (m, cm, mm jne.) eivät ole mukana alla olevassa luettelossa.
SUOMENKIELISET LYHENTEET
Sana Lyhenne
alttoA
baritoniBar
bassoB
ennen ajanlaskun alkuaeaa.
ennen KristustaeKr.
ja niin edelleenjne.
jälkeen ajanlaskun alunjaa.
jälkeen KristuksenjKr.
kierrosta minuutissakierr./min
mezzo-sopranoMz
minuuttimin
numeronro
sekunttis
sopraanoS
tenoriT
tuntih
Lyhenteitä A, Bar, B, Mz, S ja T käytetään ainoastaan silloin, kun musiikkiaineiston esityskokoonpanoa merkittäessä ilmoitetaan kahden tai useamman lauluäänen ääniala.